Gândul zilei 

„Dacă are virtute, dacă face fapte bune, dacă s-a unit cu Dumnezeu, se va veseli cu bucuria cea adevărată sufletul omului!”- Sfântul Vasile cel Mare

 Știai că?

Noptânda sau pavecernița este slujba de seară, care se face în mănăstiri după cină, iar în bisericile de enorie, după Vecernie. În rânduiala Pavecerniței, avem Pavecernița Mare, care se săvârșește în Postul Mare în fiecare zi, afară de sâmbetele și duminicile din toate săptămânile, și afară de miercuri și vineri din săptămâna a cincea și miercuri și joi, vineri din Săptămâna Patimilor, căci în aceste zile se face denie. Pavecernița Mică se săvârșește în Postul Mare în zilele când nu se face Pavecernița Mare, iar în afara Postului se săvârșește în toate zilele, dar numai la mănăstiri, în bisericile din parohii săvârșindu-se doar Pavecernița Mare.

Pilda zilei

Taina Sfântului Botez

Într-o zi, un sectant, om rătăcit de la dreapta credinţă, a vrut să-l contrazică pe un preot, spunându-i:

– Chiar dacă în Biblie Mântuitorul spune să ne botezăm, eu nu cred j că e bine să-i botezăm pe copii, ci doar pe oamenii mari. Trebuie să aştepţi ca cei mici să crească şi de-abia atunci să îi întrebi dacă vor sau nu să fie botezaţi. Doar aşa, ca oameni în toată firea, pot hotărî cu adevărat. Cum puteţi voi, ortodocşii, să-i botezaţi pe copii?

– Spune-mi, îi zise preotul, după ce îl ascultă cu răbdare, ştiu că dumneata ai copii; când erau mici, i-ai dus la doctor să îi vaccineze?

– Da, îi răspunse omul.

– De ce nu ai aşteptat să crească şi să-i întrebi mai întâi dacă vor sau nu să fie j vaccinaţi? – îl mai întrebă preotul pe om.

– Fiindcă nu vroiam să se îmbolnăvească şi ştiam că e bine pentru ei.

– E, vezi, tot aşa şi noi ştim că Sfanţul Botez este bun pentru copii şi nu avem de ce aştepta. Aşa

cum vaccinezi un copil micuţ, ca să nu se îmbolnăvească trupul lui fragil, tot aşa îl şi botezi, pentru a nu se „îmbolnăvi” sufletul lui tânăr. Prin puterea Duhului Sfânt, prin harul Său, coborât astfel peste prunc, acesta e un om nou, pregătit pentru o viaţă nouă şi luminoasă: viaţa creştinească. Sectantul plecă ochii ruşinat şi se îndepărtă, gândindu-se la cele spuse de preot Deşi sunt unii care nu cunosc dreapta credinţă, sau ştiu prea puţine, preotul îi poate învăţa, îi poate călăuzi prin desişul acestei vieţi încărcate de greutăţi şi păcate, scoţându-i la limanul mântuirii. Omul trebuie să îşi asculte preotul, duhovnicul şi să se gândească la cele spuse de acesta.

„Turma lui Hristos se păstoreşte cu fluier asul, nu cu băţul, adică cu blândeţe, nu cu asprime. Se păstoreşte mai mult cu exemplul vieţii preotului, nu numai cu predica de la amvon.” (părintele Paisie Olaru)

Sursa: Realitatea Spirituala