Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat o modificare importantă privind valabilitatea adeverinței care ține locul cardului de sănătate.

Valabilitatea adeverinței a fost prelungită de la 60 de zile, cum era anterior, până la emiterea cardului duplicat, prevede un Ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Până acum, durata valabilității adeverinței era de 60 de zile, fiind astfel necesară emiterea periodică a unei noi adeverințe, până la emiterea noului card.

„Durata până la emiterea cardului duplicat poate depăși două luni, iar asigurații pot fi puși în situația neplăcută de a face drumuri repetate la casele de asigurări de sănătate. Măsura prelungirii duratei de valabilitate a adeverinței de înlocuire a cardului național duplicat implicit debirocratizează și fluidizează activitatea caselor de asigurări de sănătate și diminuează cozile de la ghișee”, a explicat Valeria Herdea, președintele CNAS.

Cererea de eliberare se poate transmite și prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță

Această adeverință se emite pentru asigurații care depun la casa de asigurări de sănătate cererea de eliberare a cardului duplicat, în cazul:

– pierderii, deteriorării, furtului cardului inițial;

– schimbării datelor de identitate ale titularilor, față de cele înscrise pe card.

Ordinul prevede că cererea de eliberare a cardului duplicat, completată și semnată de titular sau, după caz, de reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia, se poate transmite și prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță, cu condiția să fie însoțită de copia actului de identitate și, după caz, de alte acte doveditoare, precum și de dovada plății contravalorii cardului duplicat.

Solicitanților cardului duplicat li se poate transmite adeverința înlocuitoare prin mijloace de comunicare la distanță.

CNAS mai precizează că persoanele asigurate care nu au avut niciodată card național de sănătate emis pot beneficia de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale fără să trebuiască să prezinte furnizorului o adeverință în locul cardului.

Sursa: Realitatea Medicala