Rugăciunea zilei

Rugăciune a creștinilor ortodocși pentru vremurile de acum, a Ieroschimonahului Anatolie de la Optina

„Izbăveşte-mă, Doamne, de ademenirea mârşavului şi vicleanului antihrist, timpul căruia se apropie, şi mă adăposteşte de mrejele lui în pustia tainică a mântuirii Tale. Dă-mi tărie şi bărbăţie neclintită să mărturisesc numele Tău cel sfînt, să nu dau îndărăt de frica diavolească, să nu mă lepăd de Tine, Mântuitorul şi Răscumpărătorul meu, de Sfânta Ta Biserică! Doamne, dă-mi, rogu-Te, ziua şi noaptea, plângere şi lacrimi pentru păcatele mele şi fii milostiv în ceasul Straşnicei Tale Judecăţi! Amin!”

Gândul zilei

„Dumnezeu vrea să-ți dăruiască mai multe bunătăți decât ceri tu!”- Fericitul Augustin

Știai că?

Stâlpnicii sunt acei asceți care trăiesc în izolare de lume în vârful unui stâlp, într-un spațiu strâmt fără acoperiș. Aici, ascetul stâlpnic poate sta doar în picioare sau îngenunchiat (nu are loc pentru a se alungi), în bătaia soarelui, a vânturilor, a ploii, și sub privirile oricărui trecător. Mâncarea stâlpnicului este doar aceea pe care oamenii vor să i-o urce, cu ajutorul unei scări sau a unei frânghii. Această formă de ascetism a apărut în Siria, în prima jumătate a secolului al V-lea, și cel mai cunoscut practicant al ei este sfântul Simeon Stâlpnicul.

Pilda zilei

Comorile fiecăruia

Plimbându-se prin sat, un boier s-a întâlnit cu un ţăran sărac şi a început a se lăuda cu averile lui:

– Vezi tu livada de pe deal? E a mea. Pădurile care înconjură satul sunt şi ele ale mele. Până şi pământul pe care calci acum al meu este. Tot ce vezi, de jur-împrejur, e proprietatea mea. Toate astea sunt doar ale mele.

– Dar acela? – l-a întrebat ţăranul, arătând cu degetul spre cer. Nu cred că şi cerul este al tău. Acela este al meu – a mai spus ţăranul şi,

cu zâmbetul pe buze, a plecat liniştit, lăsându-l pe boier mirat şi cu ciudă în suflet.

„Cel ce s-a născut înţelept poartă bogăţia cu el. ” ( Sfânta Scriptură )

Sursa: Realitatea Spirituala