Rugăciunea zilei

Rugăciune către Sfântul Paisie cel Mare, ajutător în vreme de ispită

„O, preabunule Părinte Paisie, învăţătorule şi rugătorule cu inimă curată către Dumnezeu pentru monahii din mănăstirea ta şi din toate părţile! Vin şi eu, nevrednicul, ca la un adevărat izvor de vindecări, cerând, ca prin rugăciunile făcute, cu darul lui Dumnezeu, să scăpăm de toate ispitele ce ne vin de la trup, de la lume şi de la diavol. Încă ne rugăm, cu credinţă şi cu inima curată, ca să te rogi lui Dumnezeu să ne ierte şi să ne păzească de venirea altor neamuri, de cutremur, de foc, de secetă, de grindină, de trăsnete şi de alte calamităţi ce pot păgubi omenirea. Şi precum ai ascultat pe monahul căzut din credinţa Ortodoxă în credinţa evreiască, şi te-ai rugat pentru mântuirea lui, aşa şi pentru mine, păcătosul, cel căzut în păcate, roagă-te lui Dumnezeu să mă ierte. Cred cu adevărat, Cuvioase Părinte Paisie, că, pentru nevoinţele cu care te-ai ostenit pentru Dumnezeu, vor fi bine primite rugăciunile tale, ca şi eu să cunosc că sunt miluit, ca să te laud pe tine şi să slăvim pe Dumnezeu, cu toţi sfinţii Săi, acum, în veacul acesta şi în vecii vecilor. Amin!”

Gândul zilei

„Dacă vreţi să trăiţi în pace, fără teamă, întrarmaţi-vă cu arma ce se numeşte iubire”- Sfântul Nicolae Velimirovici

Știai că?

Kathisma este un aşezământ aflat în preajma unei mănăstiri, asemănător chiliei sau colibei, dar de mai mici dimensiuni decât aceasta. De obicei, într-o kathismă sălăşluieşte un singur monah, care este în grija mănăstirii pe teritoriul căreia se află, fiind în acelaşi timp scutit de îndatoririle faţă de aceasta, pentru a se afierosi cu totul rugăciunii. Caracterul şederii aici este temporar.

Pilda zilei

Fiecare persoană este soluția unei probleme

-Fiecare persoană de pe pământ este soluția problemei cuiva, – mi-a spus bunica mea înțeleaptă.Cuvintele sale m-au lăsat nedumerit.

-Tu ești soluția problemei cuiva, – a repetat ea. Și a precizat:

-De darul care îți este dat de sus, poate că nu au nevoie toți, dar cu siguranță este necesar cuiva – zâmbetul tău, iubirea ta, puterea ta.

Sursa: Realitatea Spirituala