Gândul zilei

„Copiii mei, temelia vieţii în Hristos sunt cele două mari Taine: rugăciunea şi Dumnezeiasca Împărtăşanie. Să ascultaţi sfaturile şi poruncile duhovnicului, mai ales cu privire la aceste două mari Taine. Pentru a clădi o adevărată viaţă, este nevoie de o piatră adevărată, iar piatra este Hristos. Chemarea lui Hristos prin rugăciune şi împărtăşirea cu Trupul şi Sângele de-viaţă-făcător al lui Hristos este începutul şi sfâr­şi­tul vieţii în Hristos. Acesta este canonul pentru voi, cei ce vă aflaţi în lume. Hristos vă iubeşte! Să aveţi nădejde în El, fiindcă cine nădăjduieşte în Hristos nu dă greş niciodată.”- Părintele Efrem Katunakiotul

Știai că?

Chinovia sau în cadrul vieții de obşte călugării pun toate în comun şi fac toate în comun: slujbele de la biserică, masa, lucrul şi toate cele necesare vieţii comunităţii. Ei fac ascultare de stareţul care se îngrijeşte de toate problemele comunităţii monahale pe care o conduce.

Pilda zilei

Grăuntele

Într-o zi, un țăran ieși pe ogor, la semănat. Un grăunțe, rămas pe vârful unui bulgare de pământ, a început să se laude către altul, aflat adânc sub brazdă:

– Vezi tu, frate, zaci acolo luptându-te cu frigul pământului și cu beznă, tânjind după o rază de soare, după lumina și căldură. Eu, frățioare, o duc mult mai bine, în timp ce tu te chinui.

Dar, în clipă aceea, o cioara a coborât pe neașteptate din văzduh și a înghițit grăuntele rămas la vedere. În schimb, fratele sau de sub brazdă încolți peste puțîn timp și, din micul grăunțe, ieși din pământ un spic frumos și trainic.

De-abia acum, lumina și căldură soarelui îi făceau cu adevărat bine. Cu vremea, spicul deveni copt și roadă lui multă.

Astfel, speranța și smerenia celui de-al doilea i-au adus adevărata viață, în timp ce mândria l-a costat scump pe primul. Greutățile vieții nu trebuie să ne sperie și să ne descurajeze, căci Dumnezeu vede suferința  și credință noastră și ne va răsplăti negreșit. Cu speranța și rugăciune, putem trece peste orice obstacol al vieții. Însă cei a căror inima este plină de ei înșiși, în care nu mai este loc și pentru Dumnezeu, adică pentru iubire, pentru speranța și încredere, aceia sfârșesc, asemenea primului grăunțe, în ghearele păsării negre – diavolul.

„Dumnezeu stă împotriva celor mândri, iar celor smeriți le da har.” .