Ministerul Sănătăţii a transmis, sâmbătă, precizări legate de eliberarea deciziilor de carantină sau izolare de către direcţiile de sănătate publică, precum şi eliberarea, de către medicii curanţi, a certificatelor de concediu medical pentru carantină sau izolare. Astfel, în caz de carantină sau izolare, certificatele de concediu medical se pot elibera ulterioar, numai pentru luna în curs sau luna anterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la ultima zi a perioadei de carantina/izolare.

 

Ministerul Sănătăţii a precizat că eliberarea deciziilor pentru izolare şi a fişelor de izolare sau carantină se realizează de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

„În caz de carantină sau izolare, certificatele de concediu medical se pot elibera la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna anterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de carantina/izolare”, a arătat MS.

 

Alte precizări se referă la eliberarea certificatelor de concediu medical pentru carantină sau izolare de care beneficiază persoanele asigurate:

A. Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru carantină

 

Certificatele de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant, respectiv de către medicul de familie, pe durata stabilită prin decizia de confirmare a carantinei, eliberată de către direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv a municipiului Bucureşti potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 şi a Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1513/2020, persoanelor asigurate aflate în următoarele situaţii:

a. au intrat în contact direct cu cel puţin o persoană infectată cu virusul SARS-CoV-2, confirmată prin testare cu metoda NAAT/RT-PCR sau teste rapide de detecţie a antigenelor SARS Cov2. Certificatele de concediul medical se eliberează pentru o perioadă de 5 zile;

b. au sosit din ţări şi/sau zone cu risc epidemiologie ridicat, ţări şi/sau zone stabilite de către INSP în condiţiile legii. Certificatele de concediul medical se eliberează pentru o perioadă de 5 zile.

Certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie după ultima zi a perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de carantină

 

B. Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru izolare

B1.Pentru persoanele asigurate infectate cu virusul SARS-CoV-2, pentru care s-a instituit măsura izolării, potrivit legii, în unităţi sanitare sau într-o locaţie alternativă ataşată unei unităţi sanitare

a. Certificatele de concediu medical se eliberează de medicul curant din unitatea sanitară sau din locaţia alternativă ataşată acesteia, atât pentru perioada internării, cât şi pentru perioada externării, după caz.

b. La externare, certificatele de concediu medical se eliberează de medicul curant din unitatea sanitară sau din locaţia alternativă ataşată acesteia.

c. În situaţia în care medicul din spital nu a eliberat concediu medical la externare, şi persoana asigurată necesită izolarea la domiciliu sau la locaţia declarată de aceasta, certificatul de concediu medical se acordă pentru aceeaşi afecţiune de către medicul de familie care monitorizează starea de sănătate a persoanei prin sistemul de telemedicină sau prin consultaţii medicale la distanţă până la implinirea termenului maxim al perioadei de izolare, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1513/2020, iar în certificatul de concediu medical.

B2. Pentru persoanele asigurate infectate cu virusul SARS-CoV-2, pentru care s-a dispus măsura izolării potrivit legii, la domiciliu sau la o locaţie declarată

– certificatele de concediu medical se eliberează de medicii de familie care au luat în evidenţă şi au monitorizat aceste persoane, astfel:

– pentru persoanele nevaccinate, care nu au trecut prin boală sau cele trecute prin boală de mai mult de 90 de zile concediul medical se va elibera pentru o perioadă de 7 zile;

– pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boală în ultimile 90 de zile, concediul medical se va elibera pentru o perioadă de 5 zile.

Certficatele de concediu medical se eliberează pe baza fişelor de izolare care se generează în mod automat din aplicaţia informatică Corona Forms.

C. În situaţia în care starea de sănătate a pacientului nu permite reluarea activităţii (pacienţii care prezintă sechele post-COVID-19), se va elibera concediul medical, cu respectarea art. 14^1 alin.(1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 158 /2005, respectiv art. 10^1 şi art 20 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.

Sursa: Realitatea de Realitatea Medicala