Fiecare român care plătește contribuția la asigurările de sănătate are acces din acest moment la absolut toate cheltuielile făcute în numele său. Acesta poate ști, cu exactitate, ce decontări au fost făcute în numele său de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Accesul este posibil din acest moment, după ce au apărut și normele de aplicare ale legii de transparentizare a decontărilor făcute de CNAS. În acest fel, asigurații pot reclama și posibilele fraude făcute în numele lor.

 Orice asigurat român poate avea acces, la cerere, la lista tuturor decontărilor făcute de CNAS în numele său, începând din acest moment, potrivit realitatea.net

De acum înainte, Casa Națională de Asigurări de Sănătate trebuie să comunice, la cerere, toate decontările făcute în numele unei persoane asigurate.

Răspunsul CNAS trebuie dat în termen de 45 de zile de la înregistrarea solicitării, iar solicitarea de informații privind decontările poate viza doar anul în curs.

Legea care prevede transparentizarea decontărilor făcute de CNAS a fost adoptată în 4 septembrie 2019 de Parlament, după doi ani de la depunerea pe 29 noiembrie 2017, scrie HotNews.ro. Acum, după un an de la adoptarea legii au apărut și normele de aplicare, prin publicarea Ordinului  comun al Ministerului Sănătății și al Casei de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea normelor metodologice în Monitorul Oficial nr. 720 din 10 august 2020.

CNAS s-a opus anul trecut proiectului de lege de transparentizare a decontărilor, la dezbaterile din Parlament. „Casa Națională de Asigurări de Sănătate, reprezentată la ședinta Comisiei, a susținut în mod incredibil că asigurații își pot calcula singuri deconturile, pe baza bonurilor de la farmacie și pe baza biletului de externare din spital”, declara inițiatorul legii, deputatul Tudor Pop, citat de HotNews.ro.

Accesul era foarte greoi și extrem de limitat înaintea adoptării legii, asigurații primind rapoarte doar pentru serviciile medicale oferite. Potrivit noii legi, a fost extins accesul la toate cheltuielile făcute în numele asiguratului, de la servicii medicale, medicamente, până la furnizorii acestora.

Astfel, plătitorii de asigurări de sănătate pot solicita date privind decontările făcute în numele lor pentru serviciile medicale, îngrijiri la domiciliu, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive prevăzute în pachetul de bază, precum și servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale și altele asemenea acordate în cadrul programelor naționale de sănătate curative decontate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Legea prevede și modalitățile de comunicare a informațiilor:

a) la cerere, în termen de 30 de zile, electronic sau în scris;
b) online, prin Dosarului Electronic de Sănătate al pacientului;
c) prin poștă.

Numeroasele fraude cu decontări fictive din ultimii ani vor putea fi astfel prevenite prin transparentizarea decontărilor. Reamintim că într-unul din cele mai mari scandaluri ale decontărilor fictive de la CNAS de servicii medicale de îngrijire la domiciliu, 90 de inculpați au ajuns în fața instanței, trimiși în judecată de procurorii anticorupție în iulie 2018, pentru o fraudă de peste 3 milioane  de euro. Printre aceștia și șeful CNAS din 2017, Marian Burcea, alte persoane din CNAS și din CSAMB, dar și firme  de îngrijiri medicale, în legătură cu desfășurarea de activități ilicite prin care sume de bani în valoare de peste 20 milioane  lei (4,5 milioane euro) din fondurile Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (C.S.A.M.B.) au fost fraudate prin decontarea nelegală a unor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu fictive. 

PAȘII ce trebuie parcurși pentru a ști TOATE decontările făcute de CNAS în numele unui asigurat. Cum sunt solicitate datele privind decontările 

– Asiguratul completează o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Modelul de cerere depus la Casa Națională de Asigurări de Sănătate este în Anexa nr. 1 și poate fi vizualizat AICI.

– Cererea este pusă la dispoziția asiguratului pe site-ul caselor de asigurări de sănătate sau la sediile acestora.

– Cererea, completată și semnată de persoana asigurată sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, se depune la sediul casei de asigurări de sănătate este luat în evidență asiguratul sau se transmite pe e-mail cu semnătură electronică calificată și este însoțită, după caz, de copia actului de împuternicire. În cazul cererilor care se depun la casele de asigurări de sănătate se verifică identitatea solicitantului. În situația în care solicitantul optează pentru transmiterea listei prin intermediul poștei electronice, acesta va completa în cerere o parolă din 8 caractere, necesară accesării listei.

– Lista cuprinde serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive prevăzute în pachetul de bază, precum și serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale și altele asemenea acordate în cadrul programelor naționale de sănătate curative decontate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în ordine cronologică, cu precizarea furnizorului care le-a efectuat/eliberat, a datei efectuării/eliberării, precum și a contravalorii acestora, și are structura prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

– Lista este pusă la dispoziția asiguratului sau, după caz, a reprezentantului legal al acestuia, personal sau prin e-mail, conform mențiunii acestuia din cererea depusă la casa de asigurări de sănătate, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la casa de asigurări de sănătate.

În situația în care lista este pusă personal la dispoziția asiguratului sau, după caz, a reprezentantului legal ala acestuia, acesta va menționa pe exemplarul cererii care va fi arhivat la casa de asigurări de sănătate numele în clar, data, semnătura, precum și textul „am primit informațiile solicitate”.
În situația în care lista este pusă la dispoziția asiguratului sau, după caz, a reprezentantului legal ala acestuia prin e-mail, la exemplarul cererii care va fi arhivat la casa de asigurări de sănătate se atașează e-mailul prin care a fost trimisă lista.

Formularul de răspuns din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu lista serviciilor decontate, se află în Anexa nr. 2 și poate fi vizualizat AICI.

– Cererile ulterioare de furnizare a acelorași informații, pentru același an calendaristic, precum și cererile vizând alte perioade de timp decât anul calendaristic anterior formulării cererii se vor clasa, potrivit actelor normative în vigoare.

– Listele transmise persoanelor asigurate potrivit dispozițiilor prezentelor norme metodologice vor fi arhivate în format electronic.

– Casa de asigurări de sănătate are obligația înregistrării și gestionării cererilor asiguraților, precum și a transmiterii datelor solicitate în termenul prevăzut la art. 5. alin. 1 (adică cele 45 de zile – n.red.).