Reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate au precizat că până luni au fost semnate deja 99,5% din actele adiţionale cu furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (26.461 faţă de 26.596 de acte adiţionale anterioare datei de 30 iunie 2024).

Potrivit unui comunicat de presă al CNAS, pentru semestrul I şi trimestrul III al anului 2024, valorile garantate ale punctelor „per capita” şi pe serviciu medical se menţin la nivelul valorilor valabile în semestrul II al anului 2023″, astfel:

* în asistenţa medicală primară – valoarea punctului per capita – 12 lei, valoarea punctului pe serviciu – 8 lei;
* în asistenţa medicală ambulatorie – valoarea punctului pe serviciu – 4,50 lei;
* în asistenţa medicală dentară se menţine valoarea orientativă a plafonului de 6.000 lei/lună.

„CNAS înţelege dificultăţile cu care sunt confruntaţi furnizorii de servicii medicale. În acest sens a depus şi depune permanent eforturi considerabile pentru a menţine valorile de punct la nivelul actual. În scopul creşterii valorii punctului pentru furnizorii de servicii medicale în ambulatoriul clinic de specialitate, instituţia a întreprins demersuri către autorităţi, vizând materializarea acestui obiectiv începând cu trimestrul IV al anului 2024”, a afirmat aceeaşi sursă.

CNAS precizează că pe parcursul lunilor februarie – martie 2024 a iniţiat întâlnirile cu grupurile de lucru ale Colegiului Medicilor din România (medicină de familie, asistenţă medicală de specialitate clinică în ambulatoriu, asistenţă medicală spitalicească), cu Colegiul Medicilor Stomatologi din România, cu Colegiul Farmaciştilor din România, cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România, cu Colegiul Fizioterapeuţilor din România, cu reprezentanţi ai furnizorilor de dispozitive medicale, cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical precum şi cu asociaţii de pacienţi.

Totodată, susţine CNAS, începând cu luna aprilie a fost demarată activitatea de consultări cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical, iar în data de 13 mai 2024 au avut loc negocierile cu reprezentanţii Colegiului Medicilor din România, având ca obiect proiectul Hotărârii de Guvern de modificare şi completare a Contractului-cadru, precum şi proiectul de Ordin de modificare şi completare a Normelor metodologice de aplicare a acestuia.

Colegiul Medicilor din România a solicitat luni soluţionarea „de urgenţă” a problemelor generate de condiţiile prevăzute în contractele de prestări servicii medicale, în contextul în care sursa de finanţare pentru trimestrul IV al acestui an „nu este precizată”.

Potrivit CMR, Hotărârea de Guvern nr. 687/2024 a generat „ambiguităţi” privind perioada prelungirii contractelor şi valoarea garantată a punctelor per capita şi pe serviciu medical, pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2024. AGERPRES

Sursa: Newsinn