Preludiul este foarte important atunci când începem o partidă de amor şi apropie foarte mult cei doi parteneri. Mai mult de atât, poziţia sexuală este esenţială în actul sexual, deoarece îi leagă pe cei doi parteneri şi îi ajută să se descopere mai bine. Cu toate acestea, ce spune Biblia despre preludiu şi poziţiile sexuale, deoarece pentru Biserica Ortodoxă este încă un tabu acest subiect. 

 

În cartea Cântarea Cântărilor din Biblie este descrisă dragostea romantică a împăratului Solomon cu preaiubita sa, Sulamita. Preludiul este descris în cea mai mare parte a cărţii. Este înţelept şi necesar pentru orice bărbat căsătorit şi orice femeie căsătorită să citească cu atenţie această carte, din care va învăţa cum să-şi admire partenerul sau partenera şi cum să-i dăruiască dragostea sa într-un fel vrednic de Dumnezeu. Cartea are doar 8 capitole. Lecţia 9 din acest curs este dedicată în întregime felului cum aşteaptă şi doreşte Dumnezeu de la un bărbat şi o femeie creştini să se raporteze unul la altul în relaţia lor sexuală în căsătorie.

Dumnezeu nu menţionează în Biblie în mod specific o poziţie sexuală şi cu atât mai mult nu dă porunci prin care ar cere să fie respectată una sau ar interzice alta. Actul sexual este un aspect intim şi sfânt al fiecărui cuplu căsătorit şi Dumnezeu respectă intimitatea relaţiei lor.

În Epistola I a lui Pavel către Corinteni, Apostolul le răspunde creştinilor din Corint care au întrebat cum trebuie să fie comportamentul sexual al unui creştin în căsătoria sa şi le spune:

„Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. (1 Corinteni 7:3-5)”

Datoria de soţ sau soţie stă în a-i oferi împlinire sexuală partenerului sau partenerei de legământ. Într-o căsătorie unde şi unul şi altul doreşte binele celuilalt, nu ar fi cazul să apară vreodată probleme la acest subiect. Creştinul adevărat are în inima lui dragostea lui Dumnezeu şi, prin această dragoste, caută totdeauna binele celuilalt. Astfel nu va forţa şi nu va pune presiune asupra partenerului, cerându-i ceva care îi răneşte cugetul.

Sursă: moldovacrestina.md