Admitere liceu 2023. După temerile că greva profesorilor ar putea continua, Ministerul Educației a anunțat care este calendarul complet pentru înscrierea elevilor absolvenți de clasa a VIII-a. După prelungirea peroadei de înscrieri, lucrurile au intrat pe un făgaș normal, așa că elevii vor putea susține examenele de la Evaluarea Națională 2023. 

Admitere liceu 2023. Luni, 19 iunie, primul examen al maturității

Odată cu terminarea perioadei de înscrieri, așa cum era anunțată de Ministerul Educației, elevii absolvenți de clasa a VIII-a se pregătesc de primul examen al maturității, care va începe cu proba scrisă la Limba și Literatura Română, pe 19 iunie a.c.

Calendarul complet de admitere liceu 2023

După finalizarea examenelor, etapa a doua, la fel de importantă, este perioada de admitere liceu 2023, conform mediei obținute la Evaluarea Națională, după cum urmează:

 • 6-7 și 10-17 iulie 2023: Completarea opțiunilor în fisele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora, asistați de diriginţii claselor a VIII-a. Este important ca aceste opțiuni să fie completate cu atenție, deoarece orice greșeală poate duce la o repartizare nedorită. De asemenea, absolvenții care doresc să participe la admiterea în alt județ trebuie să depună/transmită fisele conform procedurii stabilite.
 • 6-7 și 10-14 iulie 2023: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor erori în baza de date computerizată și listarea fiselor corectate. Aceste operațiuni se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată.
 • 17 iulie 2023: Termenul limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București. În aceeași zi se face transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul Național de Admitere prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.
 • 18 iulie 2023: Corectarea erorilor și confirmarea finalizării modificărilor în aplicația informatică centralizată.
 • 19 iulie 2023: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023.
 • 19 iulie 2023: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal. Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământ liceal din județ/municipiul București.
 • 20-25 iulie 2023: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.
 • 25 iulie 2023: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admişi în această etapă de admitere.
 • 26-28 iulie 2023: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

Calendarul pentru examenele la Evaluarea Națională 2023 a elevilor absolvenți de clasa a VIII-a

Pe 19 iunie va fi primule xamen, proba scrisă la Limba și Literatura Română, urmând ca pe 4 iulie a.c., să se afișeze rezultatele finale și, bineînțeles, soluționarea viitoarelor contestații.

Iată și care este calendarul compet al examenelor pentru Evaluarea Națională 2023 stabilit de Ministerul Educației:

 • 19 iunie 2023: Limba și literatura română – proba scrisă
 • 21 iunie 2023: Matematica – proba scrisă
 • 22 iunie 2023: Limba și literatura maternă – proba scrisă
 • 28 iunie 2023 (până la ora 14:00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
 • 28 iunie 2023 (ora 16:00 – ora 19:00) – 29 iunie 2023 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea contestațiilor
 • 29 iunie – 4 iulie 2023: Soluționarea contestațiilor
 •  iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor