În contextul incendiului produs vineri, 29 ianuarie 2021 la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș” din București, pentru prevenirea riscului de manifestare a unor astfel de situații de urgență, în luna februarie 2021, personalul Inspecțiilor de Prevenire și cel al subunităților de intervenție din cadrul ISU Dunărea Brăila vor executa controale de fond și misiuni de recunoaștere la toate unităţile  sanitare cu paturi de la nivelul zonei  de competenţă.

Prin aceste acțiuni se urmărește:
    1. Prelucrarea și/sau instruirea personalului din cadrul unităților spitalicești cu privire la modul de  îndeplinire  a  obligaţiilor  stabilite  prin  Legea  nr.  307/2006 pentru conducătorul unităţii/administrator şi a celorlalte atribuţii pe linia apărării împotriva incendiilor cuprinse în reglementările specifice referitoare la organizarea apărării împotriva incendiilor, cu accent pe:
– asigurarea evacuării utilizatorilor în cazul producerii  unui  incendiu;
– cunoaşterea modului de acţiune a personalului propriu în cazul producerii unui incendiu  (asigurarea  intervenţiei pe timpul nopţii);
– instruirea  personalului   medical, asupra modalităților de evacuare/salvare a pacienților, potrivit procedurilor specifice;
– supravegherea periodică sau, după caz, permanentă, a bolnavilor, în funcţie de gradul de mobilitate, vârstă şi starea de sănătate, astfel încât să se elimine posibilităţile de manifestare a unor cauze potenţiale de incendiu;
– planificarea şi executarea exerciţiilor de evacuare în caz de incendiu;
– verificarea executării controalelor interne de prevenire a incendiilor la nivelul unității sanitare și a valorificării acestora;
– respectarea interdicţiei de utilizare a reşourilor, radiatoarelor  electrice, maşinilor  de călcat, fierbătoarelor, în saloanele cu bolnavi.
2. Verificarea  modului de funcţionare, exploatare şi mentenanţa  instalaţiilor de  detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a incendiilor;
3. Verificarea existenţei unui sistem eficient de alarmare a personalului în cazul producerii unui incendiu;
4. Verificarea dotării cu stingătoare de incendiu a spaţiilor, precum şi modul  de  verificare a acestora, potrivit prevederilor  legale;
    5. Verificarea documentelor care să ateste funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor electrice, de gaze, de încălzire, de oxigen etc.;
6. Desfăşurarea de acțiuni de informare preventivă a personalului spitalelor și a pacienților internați;
7. Executarea  exercițiilor de evacuare în caz de incendiu; 
8. Executarea de recunoaşteri în teren, cu tehnica de intervenție, la toate unităţile  sanitare  cu paturi de la nivelul zonei  de competenţă.
Executarea misiunilor şi acţiunilor se vor face cu respectarea măsurilor necesare a fi adoptate pentru reducerea riscului infectării și/sau răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Sursa: Realitatea de Braila